MC.DQCRAFT.PL• 1. Regulamin ogólny:

1.1 Wchodząc na serwer akceptujesz warunki regulaminu.
1.1.1 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania go.
1.2 Za złamanie, uchylanie się od regulaminu gracz może zostać ukarany w postaci:
- kick, mute, ban, tempban, wyczyszczeniem ekwipunku a nawet utrata zakupionej rangi.
1.3 Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie.
1.4 Każdy gracz ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.
1.5 Ranga nie zwalnia z obowiązku przestrzegania zasad.
1.6 Zakaz wykorzystywania luk w regulaminie.
1.7 Zakaz działania na nie korzyść serwera, forum.
1.8 Łamanie i nadużywanie regulaminu należy natychmiast zgłaszać administracji.
1.9 Administracja ma prawo nadać karę za złamanie regulaminu bez nadawania wcześniejszego ostrzeżenia.
1.10 Wszystkie kary nadawane są według taryfikatora kar.
1.11 Dozwolone jest jedno konto na jednego gracza.
1.12 Gracz rejestrujący sie na forum zobowiązany jest do aktywowania swojego konta (email zwrotny/link aktywacyjny)

• 2. Komunikacja na serwerze oraz forum:

2.1 Bezwzględny zakaz reklamowania innych serwerów.
2.2 Zakaz spamowania, oraz wywoływania go.
2.3 Zakaz przeklinania.
2.4 Zakaz nadużywania znaków specjalnych w celu zwrócenia na siebie uwagi.
2.5 Zakaz prowokacji graczy oraz administracji.
2.6 Zakaz podawania danych osobowych.
2.7 Zakaz reklamowania kanałów na YouTube, Twitchu, oraz innych stronach bez zgody administracji.
2.8 Zakaz ubliżania innym graczom i administracji.
2.9 Zakaz wszczynania kłótni, trollingu.
2.10 Zakaz zamieszczania treści rasistowskich, pornograficznych lub niezgodnych z prawem.
2.11 Zakaz podawania się za członków administracji DQcraft.pl
2.12 Stosowanie się do ogólnie pojętych zasad netykiety.
2.13 Zakaz ustawiania sobie wulgarnych nicków.
2.14 Zakaz pisania dużych liter (CapsLock)
2.15 Zakaz pisania kolorem czerwonym (&4, &c)

• 3. Rozgrywka:

3.1 Zakaz korzystania z bugów, błędów serwera.
3.2 Zakaz używania modyfikacji powszechnie znanych jako cheat.
3.2.1 Dozwolone Optifine, MiniMapa oraz mody wizualne.
3.3 Zakaz posiadania więcej niż jednego konta. Wyjątek brat, siostra (zgłoszone administracji)
3.4 Zakaz proszenia o rangi, przedmioty, pieniądze, unban'a, unmute'a.
3.5 Zakaz bezpodstawnego oskarżania innego gracza/administracji.
3.6 Zakaz oszukiwania graczy i administracji.
3.7 Administracja nie odpowiada za przedmioty skradzione.
3.7.1 Jeżeli gracz został oszukany i ma na to dowody Administracja może odzyskać te przedmioty.
3.8 Administracja nie odpowiada za osoby dodane do własnych wysp.
3.9 Wymiana itemów pomiędzy graczami powinna odbywać się w dostosowanym do tego miejscu (/warp wymiana)
3.9.1 Każda wymiana powinna być udokumentowana w przypadku nie dostosowania się do umówionych reguł transakcji pomiędzy graczami (ss, filmy itp)
3.10 Administracja nie odpowiada za itemy gracza.
3.10.1 Administracja nie odpowiada za osoby dodane. (działka, wyspa)
3.11 Administracja nie teleportuje graczy (eventy, gracza do innego gracza itd)
3.12 Zakaz tworzenia zabijarek przy pomocy tabliczki [WITAJ]
3.13 Zakaz tworzenia wulkanów.
3.14 Zakaz omijania antyafk.
3.14.1 Dwie osoby na jednym ip. Zakaz afczenia drugiej osoby (nawet jezeli jest blisko kompa)

• 4. Eventy:

4.1.1 Zakaz proszenia o event.
4.1.2 Zakaz wykłócania się o nagrody do zdobycia podczas eventu.
4.1.3 Zakaz przeszkadzania w evencie (dyskwalifikacja wyrzucenie na spawn).
4.1.4 Zakaz proszenia o teleportacje gracza.
4.1.5 Administrator ma prawo zakończyć event bez podawania powodu.

- 4.2 Ox:
4.2.1. Każda runda zaczyna się po wyświetleniu zasad na czacie.
4.2.2. Po zadaniu pytania należy wybrać poprawną odpowiedź (przejść na wyznaczone pole TAK lub NIE).
4.2.3. Zakaz wylogowywania się.
4.2.4. Zakaz pisania do Administracji na msg lub helpop podczas trwania eventu.

- 4.3 Spleef:
4.3.1 Rozgrywka zaczyna się po wyświetleniu komunikatu na czacie.
4.3.2 Zakaz wylogowywania się.
4.3.3 Zakaz obkopywania się.
4.3.4 Zakaz wystawiania eventowych łopat na serwerowy rynek.
4.3.4 Zakaz stawiania bloków jeżeli jest to możliwe.

• 5. ItemShop:

5.1 Gracz ma prawo do korzystania z serwerowego sklepu (itemshop na stronie www)
5.1.1 Korzystanie z serwerowego Itemshopu jest dobrowolne.
5.2 Gracz kupujący usługę zobowiązuje się do przebywania na serwerze podczas kupna usługi.
5.3 Gracz powinien mieć świadomość poniesienia kosztów związanych z zakupem usługi.
5.4 Gracz w miarę możliwości powinien zachować kod zwrotny, numer oraz treść wysłanego sms do 30 dni.
5.5 Gracz który po zakupie usługi nie otrzymał jej na serwerze zobowiązany jest do powiadomienia o tym administracji.
5.6 Wszystkie nie udane próby zakupu lub nie działającego kodu a pobraniu środków z konta zgłaszamy do własciciela serwera.
5.7 Ogólna reklamacja zakupionej usługi poprzez sms w zakładce "Reklamacja"
5.8 Zwrot wydanych środków w itemshopie lub w inny sposób wydanych na uslugi serwerowe nie podlega zwrotowi.


Taryfikator kar DQcraft.pl:

1. Działanie/a na niekorzyść serwera - Ban/Perm.
2. Obrażanie Graczy/Członków Administracji - Mute/Ban/Perm.
3. Reklamowanie rzeczy niepowiązanych z DQcraft - Perm.
4. Handel realnymi pieniędzmi - Ban/Perm.
5. Rozpowszechnianie danych osobowych bez zgody autora - Mute/Ban/Perm.
6. Oskarżenia, które nie zostały argumentowane - Mute/Ban.
7. Korzystanie z cheat'ów - Ban/Perm.
8. Zaśmiecanie chatu - Mute.
9. Wszczynanie kłótni - Mute.
10. Stosowanie wulgaryzmów - Mute.
11. Nękanie - Mute/Ban.
12. Korzystanie z bugów - Ban/Perm.
13. Prowokowanie - Mute/Ban.
14. Kradzież - Ban/Perm/Usuniecie wyspy
15. Posiadanie więcej niżeli jednego konta, na jednym ip - Ban/Perm.
16. Przeszkadzanie administracji - Mute/Ban.
16.1 Przeszkadzanie administracji podczas prowadzenia eventu - Mute/Kick/Ban.
17. Wulgarne nicki - Ban.
18. Zabijarki z wykorzystaniem tabliczki [WITAJ] - usuniecie zabijarki/Ban
19. Omijanie antyafk - tp na spawn/Kick/Ban kasowanie afczarek


Kontakt oraz informacje dodatkowe
Cennik oraz koszt usług http://dqcraft.pl/glowna/sklep.html
Użytkowanie serwisu http://dqcraft.pl/glowna/regulamin.html
Reklamacja1 http://dqcraft.pl/forum/
Reklamacja2 w przypadku nie otrzymania kodu sms https://microsms.pl/cms/complaint.php
Reklamacja3 w przypadku przelew lub psc kontakt nizej.
Kontakt z włascicielem http://dqcraft.pl/forum/ dexterqmc@wp.pl lub https://discord.gg/hYCDJh7